AKTUÁLNĚ

Doporučený postup č.14/2020 (MPSV):

,,Zákaz návštěv se týká domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb v pobytové formě. U ostatních zařízeních se postupuje dle aktuální epidemiologické situacedle pokynů místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (pokyny KHS samozřejmě platí i pro tři výše zmíněné sociální služby).

Na základě vyjímky návštěvy mohou probíhat u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,       u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psyhický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění."

 

Aktuálně: Vláda ČR usnesením č.1085 prodloužila do 3.listopadu zákaz návštěv uživatelů u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a u všech odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě.Ke stažení:


ÚvodO násCo nabízímeÚhradyKontaktyNabídka práce