AKTUÁLNĚ

PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU: Z DŮVODU AKTUALIZACE ŽÁDOSTÍ A PŘECHODU NA NOVÝ PROGRAM BUDE EVIDENCE AKTUALIZOVÁNA K 1.8.2021

Informace k návštěvám

Návštěvy probíhají bez nutnosti předchozí rezervace ve dnech středa od 13:00 do 17:00 hodin a čtvrtek, pátek, sobota a neděle v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin.

V 14:30 hodin bude umožněn poslední vstup do budovy. Žádáme všechny rodinné příslušníky, aby opustili zařízení do 15:00 hodin.

Děti od 2-15 let mohou mít pouze roušku, od věku 15 let musí mít všichni respirátory po celou dobu návštěvy!

Délka návštěvy není omezena. Umožněn je vstup na pokoj uživatelů – v maximálním počtu 2 osob/na 1 pokoj.

 

Navštívit uživatele mohou:

1) osoba, která absolvovala NEJDÉLE PŘED 7 DNY před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření  s negativním výsledkem, nebo

2) osoba, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, nebo

3) osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

       a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
       b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
       c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců) a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

VLÁDA ČR NA SVÉM JEDNÁNÍ DNE 1.7.2021 PROJEDNALA MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, JÍMŽ DOJDE S ÚČINNOSTÍ OD 9.7.2021 K ÚPRAVĚ VYJÍMEK PRO VSTUP DO VNITŘNÍCH PROSTOR A ÚČAST NA AKCÍCH VZTAHUJÍCÍCH SE K OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19, TAK, ŽE JIŽ NEBUDE DOSTAČOVAT ABSOLVOVÁNÍ 1.DÁVKY OČKOVÁNÍ A UPLYNUTÍ 22 DNŮ, ALE OPĚT BUDE UZNÁNO POUZE UKONČENÉ OČKOVÁNÍ, OD KTERÉHO UPLYNE LHŮTA 14 DNŮ.

4)    osoby, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (do 180 dnů od pozitivního výsledku PCR testu)

5)    osoby, které doloží písemné potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 od svého zaměstnavatele, test nesmí být starší než 72 hodin

6)  osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování.

     U POC testu doporučujeme vyšetření pokud možno v den návštěvy (nižší spolehlivost).


ÚvodO násCo nabízímeÚhradyKontaktyNabídka práce